สาขาคลองชลประทาน (Hello Solao)จากตลาดต้นพยอม แยกหลัง มช. มุ่งหน้าไปทางพืชสวนโลก ประมาณ 3.3 กิโลเมตร เลยโรงแรมศิรินาถฮิลล์ ประมาณ 200 เมตร สังเกตุด้านซ้ายจะเห็นร้าน Hello Solao และจะเห็นทางเข้าหมู่บ้านเชียงใหม่เลคแลนด์ เลี้ยวซ้ายข้ามสะพาน ไม่ต้องเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวซ้ายถนนเล็กๆ ก็จะเห็นร้าน Hello Solao (ร้านจะติดกับสระน้ำขนาดใหญ่)

โทร : 053-270-190


ระบบนำทางไปร้าน Hello Solaoรายชื่ออาหาร พร้อมราคา Hello Solao
สาขาคันคลองชลประทาน (สามารถเลือกอาหารล่วงหน้าได้)